Wanneer hulp bij klimaatdepressie/angst?

Klimaatdepressie of klimaatangst ontstaat vanuit de informatie die steeds meer mensen bereikt rondom de staat van het klimaat, de huidige gevolgen en mogelijke toekomstperspectieven die hierbij horen. Deze realisaties kunnen gevoelens van angst, moedeloosheid, verdriet, schuld en woede opleveren. Vaak blijkt het moeilijk te zijn om deze gevoelens te delen met mensen in de omgeving. Indien de omgeving jouw gevoelens daadwerkelijk erkent betekent dit dat er voor hen ook veel te doorvoelen is. Dit kan tot gevoelens van vervreemding en eenzaamheid leiden.

Hoe gaat hulp bij een klimaatdepressie/angst in zijn werk?

Ten eerste is het belangrijk dat deze gevoelens genormaliseerd worden en daadwerkelijk ruimte krijgen in een sfeer van acceptatie. Dit kan bij mij zowel in een individueel traject als in een groep. De ervaring leert dat door de gevoelens die vrij komen bij klimaatdepressie en klimaatangst echt te doorvoelen er ruimte komt voor nieuwe lagen en er persoonlijke groei en healing plaats kan vinden. Hierdoor kun je bijvoorbeeld van een gevoel van verlamming doorstromen naar een gevoel waarin je weer tot actie kunt komen en meer voldoening kunt ervaren. De realisatie dat het leven zoals we het hier kennen eindig is kan er gek genoeg juist ook voor zorgen dat je meer in het nu komt te staan en echt gaat kiezen voor wat je belangrijk vindt. Voor jezelf en voor de wereld om je heen. En dat is precies wat de wereld meer nodig heeft. Naast het delen en onderzoeken zal ik in de trajecten gebruik maken van een lichaamsgerichte techniek genaamd EFT. Klik hier voor meer informatie over deze werkwijze.

Waar vindt begeleiding voor klimaatdepressie en angst plaats?

Ondersteuning bij een klimaatdepressie/angst  vindt plaats in mijn praktijk in Amsterdam.

Aanmeldprocedure klimaatdepressie en klimaatangst

Denk je dat begeleiding in klimaatangst en klimaatdepressie jou kan helpen? Neem contact op via de mail, telefoon of de app om een eerste gesprek te plannen in Amsterdam. Ik help jullie graag![/vc_column_text]